Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานวิชาการนวดไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมกับ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา กรมพลศึกษา นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรการนวดไทยสำหรับนักกีฬา ลงพื้นที่เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์การนวดไทยสำหรับนักกีฬา ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม 3 ชนิดกีฬา คือ โกลบอล กรีฑา และหมากรุก

ดูโพสต์ต้นฉบับ