Photos from กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก’s post

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย พร้อมด้วย นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการนวดไทย ซึ่งให้บริการนวดไทยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสาธารณสุขเอเปค ครั้งที่ 2/2022 และการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 (12th APEC High-Level Meeting on Health and the Economy) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบรูไนดารุสซาลามและฟิลิปปินส์ และ Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน มารับบริการดังกล่าวด้วย โดยมียอดการรับบริการนวดคอ บ่า ไหล่ จำนวน 24 ราย นวดเท้า จำนวน 20 ราย รวม 44 ราย ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กองพัฒนายาไทยและสมุนไพร และกองวิชาการและแผนงาน ร่วมต้อนรับและให้บริการ ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

ดูโพสต์ต้นฉบับ