seed channel 1 พย 65

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา
📣 ออกอากาศสดทุกวันอังคาร
เวลา 11.00 – 11.15 น.

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง หนาวแน่นะวิ !!
เตรียมพร้อมรับลมหนาว ด้วยการแพทย์แผนไทย

พบกับ พท.ไปรมา รัตนะพร
แพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

#Seedchannel
#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

ดูโพสต์ต้นฉบับ