seed channel 19 กค 65

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
เวลา 11.00 – 11.15 น.

เรื่อง “ยาไทยสามัญประจำบ้าน” ช่วงโควิด 19
พบกับ น.ส.บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สถาบันการแพทย์แผนไทย

#Seedchannel
#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

ดูโพสต์ต้นฉบับ