seed channel 2 สิงหาคม 2565

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565
เวลา 11.00 – 11.15 น.
เรื่อง ผักสมุนไพรริมรั้ว…ทางรอดในภาวะวิกฤต

พบกับ พท.ป.กนกวรรณ หัวไผ่
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

#Seedchannel
#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

ดูโพสต์ต้นฉบับ