seed channel 25 กค 65

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
เวลา 11.00 – 11.15 น.

เรื่อง อาหารไทย…อาหารเป็นยา
พบกับ พท.ป.อุบลรัตน์ มโนศิลป์
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย

#Seedchannel
#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา
#อาหารเป็นยา

ดูโพสต์ต้นฉบับ