seed channel 8 พย 65

🌱 รายการ Seed Channel 🌱
รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา
📣 ออกอากาศสดทุกวันอังคาร
เวลา 11.00 – 11.15 น.
ทาง เฟสบุค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง ประโยชน์ของกล้วย…ตามศาสตร์ภูมิปัญญาไทย เนื่องในวันลอยกระทง
พบกับ นายศุภจิต แพจุ้ย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย
สถาบันการแพทย์แผนไทย

#Seedchannel
#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

ดูโพสต์ต้นฉบับ